Ilmu Pelet dari tanah sunda

Panolak Teluh

Siriwi kula siratin , Mina haji kurawul kabuli badan , Papag papupang-pulang

Cunduk nyungcung datang rahayu , Anu runtuh sira nu gempur , Nu ngadek sira nu paeh

Nu nyimbeuh sira nu baseuh , Nu nyundut sira nu tutung , Nya aing Ceda Wisesa

Panca buana di buana panca tengah , Tiis ti peuting ngeunah ti beurang

Ngeunah ku Allah Taala , Ya Allah hurip waras (3 X)

Jampe Beunghak Beuteung

Cakakak di leuweung

, Injuk talina

Dihakan dibeuweung , Hitut jadina

Plong blos plong blong………

Asihan

Samping aing kebet lereng

, ditilik ti gigir lenggik , diteuteup ti hareup sieup

mikaeunteup mikasieup , mangka eunteup mangka sieup , ka awaking

awaking ratu asihan , ti luhur kuwung-kuwungan , ti handap teja mentrangan

ditilik ti tukang lenggik , di tilik ti gigir sieup , mangka eunteup mangka sieup

asih…asih… asih…. , asih ka badan awaking.

Pelet

Bismillah

, Kum awewe

Wataji kulhu absar , Wahuwa Latiful Khabil

Sabulan sang ratu nu colalang , Sabulan mangrupi , Dua putri mananjo

Tujuh bulan kolot , Salapan bulan sang goledah , Gereleng putih

Jig ka cai ngadon ceurik , Jig ka darat ngadon midangdam , Jig ka imah asa jobong koong

Kop cai asa tuak bariKop dahar asa tatal bobo , Kaula nyaho ngaran sia…si…….

Asihan

Bali meneng tunggal meneng Alat-alat parah meneng ,

Ah meneng sajagat kabéh

Inga sia di mana meuting Di puncak di angkasa

Sia diliputan ku halimun Dilanat ku mega bodas

Bayu sia pédah kabatu Bayah sia pédah ku catang

Seuweu komo ringkep  Seuweu ménak komo hayang

Nu asih pahiri-hiri Nu hayang paheula-heula

Rét nu haying Rét nu asih

Nya aing ratu asihan

Ya Alloh Ya Rosul

Ya Muhammad Ya Adam

Kinasihan (dibaca oleh wanita)

Kayamu di samudaya Ngalih ka pancana

Matak linglung ti peuting Gundam ti beurang

Pas inget ka jalma si aa

Bayu sia di gandrung Basa sia dibawa

Deukeut aa sing kadeuleu Jauh aa geura tuturkeun dimana baé.

Asihan

Asihan aing si panah rasa Rasa dipanah ku cipta isun

Juh teleng alip nu ngadeg di tungtung

Kulincer nu ngulincer haténa si…….

Kaedanan ku harta La illaha illaloh Muhammaddarosululloh 41 x.

Kinasihan (untuk pria dan wanita)

(untuk pria dan wanita)

Ratu manan ratu gayaga

Ngaran menak kamana ka holan

Jalma ngancik sia Kuwu panutan aing

Aing panutan sia Sia geura manut ka aing

Asihan

mat mat kalemat,

pangemat ka nu ngaran si ……….

eundeur sadayeuh, géhgér sabalé,

komo ratu komo rusuh,

déwata nu matak hayem, mangka welas mangka asih,

asih ka badan awaking.

Jampé Awét Ngora

nyiuk sinujm mara sinum, hiyang sionum barasatan,

nu ngariung siga tunggul, nu ngalayah siga kalakay,

ulah mupul sari aing, ulah mupul sisi aing,

ulah mupul sila aing, sari si itu si éta,

cahaya beunang ku aing.

Pélét

Kaayana di kamada

Ngalih ka pancana

Matak linglung ti peuting

Gundam ti beurang

Ras inget ka jalmi si aa

Pelet

Bismillahirahmanirrahim

Amatkeun sejaron guyang

Teteger aya di pasar

Gagamana suda lanang saking suarga

Lamun sabetkeun ka gunung Gugut

Ka lautan saat, ka bumi bengkah

Lamun disabetkeun ka langit tujuh amblas

Lamun disabetkeun ka si pulan

Tunduk runtut raut babarengan sareng kakasihku

Lamun keur ulin balik

Lamun keur saré sina hudang

Lamun geus hudang titah diuk

Lamun geus diuk lengkahkeun ka imah

Ngadeukeutkeun kakasihna

Lailahailallah Muhammadarosulullah

‘Jampi Menghindarkan Rasa Takut’:

Sima sia sima aing

Sima sia aya di aing

‘Wibawamu wibawaku

Wibawamu ada padaku’

Jampe Geumpeur ‘Jampi Grogi’:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma roh madep

Cahaya hurip hurip ku cahaya

Roh kudus madep hurip ku cahaya Allah

Somad somud kalawan roh idofi

Kang angadeg

Hurip ku cahaya Allah

Roh hurip ku cahaya Allah

Madep maring Allah ku Allah (2X)

‘Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma ruh menghadap

Cahaya hidup hidup oleh cahaya

Ruh kudus hiduplah oleh cahaya Allah

Somad somud beserta ruh idofi

Yang berdiri

Hidup karena cahaya ruh

Menghadap Allah karena Allah (2x)

Nyarang Hujan

Mega mengkol ka kulon

Haseup mawa ka kaler

Hujan mawa ngetan

Tungkul tuluy ka kidul

Aki tumenggung ajeg di tengah panggung

Disered meped ngaler, ngetan, ngidul, ngulon

Laahaula wala quwwata illa billaah

Menahan Hujan

Mega belok ke barat

Asap ke utara

Hujan ke timur

Tunduk lalu ke selatan

Kakek tumenggung tegak di tengah panggung

Diseret menepi ke utara, timur, selatan, barat

Laahaula wala quwwata illa billaah

Jampe Lumpat

Bismillahaahir rahmaanir rahim

Pur puyuh

Cleng peucang

Jagat ngariut

Batu beukah

Durungkeun ku sang dewa

‘Jampi Lari’

Bismillaahir rahmaanir rahim

Berlarilah puyuh

Meloncatlah kancil

Jagat mengkerut

Batu mengembang

Doronglah hai dewa (angin)

Mantra pelet sunda

ilmu pelet tanah pasundan ilmu ini nggak perlu ritual puasa cuma sebelom baca kita pertama harus bismillah lalu syahadat, shalawatnabi, lalu terakhir lahaola dan memohon allah meridhoi dan mengabulkan doa kita  baru kita baca lafadz

” uluk-uluk nabi daud yapatahu yarozaku silalajug siladeku sing tunduk ka awaking akmana,sukmana,bayuna,hate’na,ingetanana si [sebut nama target] bin [nama ayah target] ya rohmanu yarohimu “

Pelet sunda syarat puasa 3 atau 7 hari . sebelum puasa diwajibkan mandi keramas dengan niat nawaitu gusli liropil hadatsil akbari min jami’i badani fardhu lilla hita alla

lalu sehabis sahur baca niat puasa berikut ini

“abdi niat puasa sunat muasa’an kalimah ieu lafadznya bismillah ila ruhi khususon pijasadi (nama target ) binti ( nama ayah target) sing kapelet sing ka gendam hate’na,jasadna ku ngaran (sebut nama kita) bin(nama ayah kita) allahuma layin kolbaha kama layintal hadida lida ula allaihi sallam”

jangka 3 atau 7 poe selama puasa setelah shalat wiridkan lafadz tersebut sebanyaknya 3 asihan arjuna puasa 3 atau 7 hari syaratnya sama dengan yang diatas cuma waktu niat diganti dengan lafadz berikut ini :

“bismillah ancik-ancik kencana gumilang ciboke canting salaka halimah ngaranging uyah lewana ngaraning asem teka welas teka asih jangleng asih salirane arjuna telor asih sih asih (nama target) karaga badan awaking awaking raja asihan rep sumerep ka badan awaking awaking raja asihan”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s