28 Cara Memanggil Jin Dengan Asmaul Husna

1.    ALLAH

Setiap malam di baca 4.396 x sampai datang roh halus kepada anda dan sanggup membantu keperluan anda.

 

 

2.    AR-RAKHIM

Setiap selesai sholat fardu, baca 258x di tempat yang sepi. Maka setelah beberapa bulan, khadim asma tersebut akan datang dan siap membantu keperluan anda.

 

 

3.    AL-MALIK

setiap usai sholat fardu, baca 131x ditempat yang sepi. Maka setelah beberapa bulan, khadim asma tersebut akan datang dan siap membantu keperluan anda.

 

 

4.    AL-MU’MIN

Baca asma sebanyak 18.496x . Maka akan datang khadim asma tersebut yang bernama FALYAIL.

 

 

5.    AL-JABBARU

Setiap usai sholat fardu, di baca 306x, maka dalam jangka waktu beberapa tahun, akan datang khadim asma dan bersedia membantu keperluan anda terutama untuk MENGALAHKAN LAWAN.

 

 

6.    AL-MUTAKABBIR

Setiap usai sholat fardu, di baca 662x di tempat yang sepi. Maka pada saatnya nanti akan datang khadim asma.

 

 

7.    AL-BARI’

Setiap usai sholat fardu, baca 213x di tempat yang sepi. Maka dalam waktu beberapa bulan aka datang khadim asma yang bernama SALSAIL.

 

 

8.    AL-MUSHAWWIR

Setiap usai sholat fardu, baca 336x ditempat  yang sepi. Maka dalam waktu beberapa bulan, akan datang khadim asma tersebut.

 

 

 

 

9.    AL-BASHITH

Setiap usai sholat fardu, baca 824x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan akan datang khodim asma tersebut.

 

 

10.   AL-KHAAFIDH

Setiap usai sholat fardu, baca 1.481x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan akan datang khodim asma tersebut.

 

 

11.   AR-RAAFI’

Setiap usai sholat fardu, baca 351x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan akan datang khadim asma tersebut.

 

 

12.   AL-MU’IZZ

Setiap usai sholat fardu, baca 117x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan akan datang khadim asma.

 

 

13.   AS-SAMII’

Setiap usai sholat fardu, baca 180x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan akan datang khadim asma.

 

 

 

 

14.   AL-BASHIIR

Setiap usai sholat fardu, baca 201x di tempat yang sepi. Maka selama beberapa bulan, khadim asma tersebut akan datang. Setelah khadim tersebut memberi salam, kepada anda, maka jawablah salamnya. Apabila dia bertanya kepada anda, apa keparluan anda, maka katakana kepadanya, bahwa anda ingin bersahabat dengannya dan memohon agai ia mau membantu segala keperluan anda.

 

 

15.   AL-LATHIF

CARA PERTAMA : Baca 16.641x selama 40 hari tiap malam. Maka akan datang khadim asma tersebut yang bernama : TATHYAIL.

CARA KEDUA :  Berpuasa 21 hari. Setiap malam baca asma tersebut 7000x sambil membakar kemenyan. Pada malam terakhir yang jatuh pada malam jum’at, setelah sholat isya, sholat sunnah lah 2 rakaat. Dengan surat Al-Kahfi dan surat Yaasin setelah membaca surat Al-Fatihkah. Lalu lanjutkan dengan membaca asma 7000x.

 

 

16.   AL-KHABIR

Setiap usai sholat fardu, baca 738x di tempat yang sepi selama 7 hari dengan dibarengi puasa bilaruhin. Maka akan datang asma khadim tersebut dan memberitahu apa saja yang terjadi dimuka bumi tentang peristiwa para raja di muka bumi.

 

 

17.   AS-SYAKUR

Setiap usai sholat fardu, baca 675x. Maka dalam beberapa bulan akan datang khadim asma tersebut.

 

 

18.   AL-KARIM

Setiap usai shalat fardu, baca 270x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan datang khadim asma tersebut yang bernama : HARFAYAIL.

 

 

 

 

19.   AL-WAASI’

Setiap usai shalat fardu, baca 137x di tempat yang sepi. Maka pada saatnya nanti, datang khadim asma tersebut.

 

 

20.   AL-WADUUD

Masuklah ke tempat yang sepi. Baca surat Al-Waqiah 14x.  Lalu baca : Yaa Hafidhu, Yaa Waduudu Ya Mubiinu ” 292 x selama 7 hari. Maka akan datang 15 malaikat dan member salam. Namun anda jangan tergesa-gesa menjawab. Setelah lama mereka duduk di hadapan anda, maka jawablah salam mereka. Tapi anda jangan  berbicara apapun. Setelah mereka semua pergi, maka muncullah seorang khadam asma di hadapan anda. Dialah yang sanggup membantu anda.

 

 

21.   AL-QOWIYYU

Setiap usai sholat fardlu, baca 116x di tempat yang sepi sambil dibarengi puasa bilaruhin. Maka selang beberapa bulan, akan datang khadim asma tersebut yang bernama : KAHYALIN

 

 

22.   AL-MUHSHIY

Setelah sholat fardlu, baca 148 x di tempat yang sepi. Maka selang beberapa bulan akan datang khadim asma tersebut.

 

 

23.   AL-WAHID

Baca 21.000x sehari semalam selama beberapa bulan ditempat yang sepi. Maka akan datang khadim asma tersebut yang bernama : SAMKHAYAIL bersama satu pasukan roh halus. Setelah ia member salam dan anda menjawab salamnya, maka ia bertanya : “ Apa yang anda inginkan ?”. Maka katakanlah : “ Saya harap anda mau membantu saya merubah kertas menjadi emas.” Lalu ia pun menyanggupi. Tetapi ada syarat-syaratnya yang harus anda penuhi. Antara lain anda harus senantiasa bertaqwa kepada Allah. Ia lalu member sesuatu kepada anda yang bila anda ingin merubah sesuatu menjadi apa yang anda inginkan dalam waktu yang amat singkat.

 

 

24.   AL-MUIID

Setiap usai sholat fardlu, baca 124x di tempat yang sepi. Maka dalam beberapa bulan, akan datang khadim asma tersebut.

 

 

25.   AL-MUQTADIR

Setiap usai sholat fardlu, baca 744x di tempat yang sepi. Maka pada saatnya nanti akan datang khadim asma baik ketika anda dalam keadaan tidur maupun bangun.

 

 

26.   AL-MU’AKHIRRU

Setiap usai sholat fardlu, baca 886 x di tempat yang sepi. Maka pada saatnya nanti akan datang khadim asma baik ketika anda dalam keadaan tidur maupun bangun.

 

 

27.   AL-BARRI

Setiap usai sholat fardlu, baca 202x di tempat yang sepi. Lalu membaca do’a. Maka kurang lebih 4 bulan lamanya akan datang khadim asma.

inilah do’a yang harus and abaca :

“ Yaa barru antalladzii ahsanta likulli makhluuqin biqudratika

wa antalladzii akhfaita kulla naaqishin

wa akhfaita amrahuu fii amrika

wa antalmuhsinul mutafadhdhilu ‘alaa man aqbala ‘alaika

bikhuluuqil limaani rajifab ilaika bilqalbi wallisaani

wa antalladzii tuqshimul bughaata watusyaddidul  ‘iqaaba ‘alaththaghaati wata’fuu ‘anil mudznibiina

watubduu sayyiaatihim hasanaatin dzurra’fati fii haqqirraadhiina

warrahmati fii haqqiththaalibiina wal’izzati walkibriyaa-l fii haqqil aayibiina ilaika

warraaji’iina illa yaumiddin”

 

28.   AL-KHABIR

Baca setiap hari di tempat yang sepi 7000x selama beberapa bulan. Setiap malam senen, bakar kemenyan. Hingga kemudian disuatu malam, akan muncul di depan anda sebuah Begawan yang warnanya putih, lalu tumbuh pohon dari zamrud berwarna hijau. Itu pertanda bahwa kedua Khadim sudah datang. Namanya AHIYAIL dan DA’QIYAIL. Setelah Begawan dan pohonnya lenyap, lalu muncullah khadim asma member salam. Jawablah salam itu. Kalau anda ingin mengetahui tentang harta karun , maka masukkan kepala anda ke dalam sarung yang anda pakai.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s